Fiscalitatea tichetelor cadou

(valabil pana la 31-12-2015)

Legislatia in materie de tichete (cadou sau de cresa) este reprezentata de Legea nr. 193 din 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, precum si de Hotararea Guvernului nr. 1317 din 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor legii anterior mentionate. Desigur, ca aproape orice act normativ, si acestea au suferit o serie de modificari in perioada de la data adoptarii initiale, pana la zi.

Vom incerca in cele ce urmeaza sa detaliem incidenta fiscalitatii asupra cheltuielilor efectuate de o companie cu tichetele cadou, cele de cresa avand, in principiu, o destinatie precisa si bine stabilita, anume angajatii care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la maxim 3 ani (in cazul copilului cu handicap).

In ceea ce priveste potentialii beneficiari ai tichetelor cadou, printre acestia se numara angajatii, terte persoane fizice si chiar juridice, in cazul utilizarii acestui tip de bon valoric in cadrul campaniilor de marketing, promovare, protocol, reclama si publicitate.

Pentru o mai buna intelegere a regulilor de impozitare, atat la emitent cat si la beneficiar, daca este cazul, am elaborat o prezentare sub forma unui tabel centralizator al principalelor variante de lucru, pe care o puteti accesa la link-ul Fiscalitatea tichetelor cadou.

In vederea incadrarii intr-o speta sau intr-alta, trebuie luate in considerare cateva aspecte ce tin de:

  • natura angajatorului, respectiv societate comerciala sau forma simpla de organizare;
  • relatia cu beneficiarul tichetului cadou (angajat, partener de afaceri, client ocazional, persoana fizica terta);
  • scopul in care se pot acorda astfel de bonuri valorice;
  • partea obligata la calculul si plata impozitelor si contributiilor ce rezulta din utilizarea unor astfel de venituri;
  • sumele de plata cu titlu de impozite si contributii obligatorii ce rezulta din acordarea/ primirea tichetelor cadou.

O atentie deosebita trebuie acordata calcului valorii brute a tichetelor oferite, in vederea stabilirii sumelor de plata a impozitului pe venit/profit si a eventualelor contributii aferente (vezi informatii despre formula de calcul sub tabelul de la link-ul Fiscalitatea tichetelor cadou).