Evidenta fiscala Asociatii de proprietari

La link-ul: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Ghid_asociati_proprietari_2013.pdf, veti gasi Ghidul obligatiilor fiscale ale asociatiilor de proprietari. Vom incerca in randurile ce urmeaza sa explicam acest material elaborat de Directia generala de servicii pentru contribuabili din cadrul ANAF, celor carora le este adresat, respectiv membrilor Asociatiilor de proprietari.

Vom pleca in analiza noastra de la prevederile art. 21 din Legea nr. 230 din 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, potrivit carora: “La adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenti un comitet executiv, format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori, si vor hotări numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoană fizica ori juridica de specialitate, pe bază de contract sau conventie de prestari de servicii.”

Asadar, pornind de la aceste prevederi ale Legii nr.  230/2007 rezulta ca, Asociatiile de proprietari au la dispozitie mai multe variante de organizare, respectiv prin:

 1. numirea, exclusiv din randul proprietarilor membri ai asociatiei, in baza Deciziei proprietarilor prezenti la adunarea generala de constituire si, eventual, a contractului de mandat;
 2. contractarea unor colaboratori persoane fizice din exteriorul asociatiei, in baza Contractului de mandat;
 3. contractarea unor persoane juridice specializate, organizate sub diferite forme (P.F.A., I.I., S.R.L. s.a.), in baza Contractului de prestari servicii/mandat.

Vom detalia in cele ce urmeaza, la fiecare forma de administrare a asociatiei, obligatiile fiscale ce revin acesteia.

In cazul numirii comitetului executiv din randul membrilor asociatiei, in baza Deciziei proprietarilor prezenti la adunarea generala de constituire si, eventual, a contractului de mandat, pentru remuneratiile lunare primite de acestia, asociatia va avea obligatia intocmirii Declaratiei unice cod 112 in care va declara urmatoarele obligatii fiscale:

  • contributia la asigurarile sociale de stat angajat si angajator
  • contributia la asigurarile de sanatate angajat si angajator
  • impozit pe veniturile salariale angajat

In aceasta varianta, asociatia are obligatia depunerii anuale a Declaratiei informative cod 205 (valabil pana in anul 2013 inclusiv).

In varianta contractarii serviciilor de administrare (presedinte si cenzor sau a oricarei combinatii) cu persoane fizice din exteriorul asociatiei, prin incheierea Contractelor de mandat conform Capitolului IX din Codul Civil, pentru veniturile platite acestor persoane, asociatia va avea obligatia depunerii lunare/trimestriale Declaratiei unice cod 112, continand urmatoarele obligatii fiscale:

  • contributia la asigurarile sociale de stat angajat si angajator
  • contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
  • impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

Pentru membrii comitetului executiv care realizeza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activtati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale (angajat+angajator) pentru veniturile obtinute in baza contractului/conventiei civile incheiat cu asociatia de proprietari.

 De asemenea, anual, pana in ultima zi a lunii februarie, asociatia are obligatia depunerii anuale a Declaratiei informative cod 205 pentru anul fiscal incheiat (valabil pana in anul 2013 inclusiv).

ATENTIE la continutul contractelor/conventiilor civile, intrucat exista posibilitatea reconsiderarii activitatii din independenta in dependenta, situatie in care se recalculeaza atat impozitul, cat si contributiile datorate atat de asociatie, cat si de prestator.

A treia varianta, cea a externalizarii serviciilor de administrare a asociatiei de proprietari catre persoane juridice de forma P.F.A., I.I., S.R.L. s.a., nu presupune obligatii fiscale in raport cu prestatorul serviciului.

La situatiile prezentate se mai impune a fi facuta precizarea ca modalitatile de lucru mentionate anterior se refera strict la functiile de presedinte si cenzor, respectiv membrii comitetului executiv. Daca asociatia apeleaza la servicii de administrare, de curatenie, de reparatii sau intretinere, precum si la orice alt serviciu, modalitatile de colaborare ce vor putea fi utilizate sunt fie angajarea cu incheierea contractului individual de munca aferent, fie cea de la punctul 4, respectiv contractul de prestari servicii cu persoane juridice specializate.