Servicii

           Contabilitatewall-market-stock-35622-m

 • Tinerea contabilitatii financiare a persoanelor fizice si juridice avand diverse obiecte de activitate si forme de organizare (S.R.L., S.A., P.F.A., I.I., I.F. s.a.);
 • Oferirea de consultanta de specialitate in organizarea si verificarea contabilitatii de gestiune (infiintarea si organizarea gestiunilor, inventarierea patrimoniului, calculatia costurilor de productie s.a.);
 • Intocmirea diverselor rapoarte necesare atat activitatii curente cat si managementului companiei;
 • Instruirea personalului companiei in vederea intocmirii corecte a documentelor financiar-contabile primare (avize de insotire a marfii, facturi, chitante, bonuri fiscale, bonuri de consum, note de intrare-receptie, referate, deconturi de cheltuieli, ordine de deplasare, rapoarte de activitate, situatii de lucrari etc.)
 • Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare semestriale si anuale;
 • Examinarea contabilitatii companiei client, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare periodice ale acesteia;
 • Organizarea si coordonarea activitatilor de inventariere a patrimoniului companiei.

FinanciarObject_Business_Romania_238378_m

 • Analiza si diagnosticul situatiei financiare ale companiei;
 • Consultanta de specialitate in implementarea bugetelor de venituri si cheltuieli aferente activitatilor de exploatare si de investitii;
 • Consultanta de specialitate in implementarea Cash-Flow-ului companiei;
 • Suport de specialitate in vederea intocmirii dosarelor de credit, leasing, recuperare creante/debite etc.

Expertiza contabilaperson-black-effect-175290-tn

 • Expertizarea evidentelor fiscal-contabile ale societatilor comerciale conform standardelor profesionale emise de C.E.C.C.A.R., a legislatiei fiscal-contabile in vigoare si a experientei practice dobandite in cadrul exercitarii profesiei;
 • Expertiza contabila judiciara;
 • Expertizarea evidentei relatiilor de munca conform legislatiei in vigoare si a experientei practice dobandite de-a lungul timpului.

Fiscalitategreen-equipment-staionary-61867-tn

 • Asistenta in vederea identificarii solutiilor legale la spetele aparute in cadrul activitatii desfasurate de catre companie;
 • Cautarea si identificarea solutiilor fiscale potrivite in vederea optimizarii costurilor fiscale ale clientilor;
 • Reprezentarea companiei in raport cu institutiile statului;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
 • Organizarea si tinerea evidentei pentru T.V.A. (jurnalul de cumparari, jurnalul de vanzari, decontul de taxa, consultanta in vederea inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari s.a.)

Resurse umaneaction-army-background-2064-m

 • Incheierea contractelor individuale de munca, precum si a actelor de modificare ale acestora;
 • Completarea si transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL);
 • Consultanta in vederea intocmirii fiselor de post ale angajatilor companiei;
 • Consultanta in vederea intocmirii regulamentului intern al companiei;
 • Intocmirea si actualizarea dosarelor de personal;
 • Sustinerea interviurilor de angajare personal;
 • Emiterea adeverintelor de personal;
 • Intocmirea statelor de salarii si a pontajelor lunare.

Consultanta in vederea infiintarii unei societati comerciale sau a formelor simple de organizare (P.F.A., I.F., I.I.)Open_hours_business_223416_tn

 • Consiliere in vederea identificarii formei ideale de constituire si autorizare a persoanei juridice viitoare;
 • Consiliere in vederea identificarii codurilor CAEN pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de catre persoana juridica in curs de infiintare;
 • Redactarea formularelor specifice O.N.R.C. si a actului constitutiv, acolo unde este cazul;
 • Sprijin in identificarea si stabilirea solutiilor fiscale optime la inregistrarea persoanei juridice.