Calculul deducerii personale la salariatii care primesc tichete de masa

Conform art. 55 alin. (1) din Codul Fiscal, “Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă”.

Totodata, la pct. 68 lit. a) liniuta a 8-a din Normele de aplicare a Codului Fiscal apar mentionate expres tichetele de masa: “(…)valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, tichetelor de vacanţă, acordate potrivit legii”, ca facand parte din veniturile din salarii sau asimilate salariilor.

Asadar, valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariatilor potrivit legii (Legea 142/1998) este considerata venit asimilat salariului si intra in baza impozabila a impozitului pe veniturile din salarii.

Problema care apare este cea a venitului la care adaugam valoarea nominala a tichetelor, si anume la venitul lunar brut realizat de salariat in luna respectiva sau la venitul net definit conform art. 57 alin. (2) lit. a) al  Legii nr. 571/2003, intrucat de stabilirea corecta a acestuia depinde calcularea deducerii personale.

Conform art. 56 alin. (2) din Codul Fiscal, “Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel: (…)”

Definitia venitului lunar brut o gasim la pct. 106 din Normele de aplicare ale Codului Fiscal, respectiv “Venitul brut lunar din salarii reprezintă totalitatea veniturilor realizate într-o lună conform art. 55 alin. (1) – (3) din Codul fiscal de o persoană fizică, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.”

Asadar, venitul brut lunar realizat de salariat include valoarea nominala a tichetelor de masa, de unde rezulta ca valoarea deducerii personale va fi influentata de tichetele primite de angajat.

Pentru o mai buna intelegere, vom exemplifica in cele ce urmeaza aceste calcule. Astfel:

Salariu tarifar de incadrare (cel prevazut in contractul de munca) = 980 lei

Valoarea nominala a tichetelor de masa = 205,70 lei

Venit brut salarial lunar = 1185,70 lei

Deducerea personala (presupunem ca salariatul nu are persoane in intretinere) = 250 lei x [1-(1185,70-1000)/2000] = 230 lei*

*Nota: Conform O.M.F.P. 1016/2005, “Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.001 şi 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.”