TVA la incasare

Informaţii utile despre sistemul TVA-ului la încasare aplicabil începând cu 01-01-2013

(valabil pana la 31-12-2013, data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 111 din 2013)

1. Persoanele vizate
Societăţile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifra de afaceri realizată în anul precedent NU depăşeşte suma de 2.250.000 lei aplică, începând cu 01-01-2013, sistemul TVA-ului la încasare.
Totusi, măsura afectează în mod direct şi pe cei care nu vor aplica acest sistem.
2. Sistemul TVA la încasare, pe scurt
Societăţile care vor aplica sistemul TVA-ului la încasare vor fi obligate să plătească la bugetul de stat TVA-ul la încasarea facturilor emise, dar nu mai târziu de a 90-a zi de la data emiterii facturii.
Exemplu: Data livrării de bunuri (cu întocmirea facturii): 05-01-2013
Data obligaţiei plăţii TVA-ului la bugetul de stat: la încasarea facturii sau în a 90-zi de la emiterea acesteia (în exemplul nostru, data de 04-04-2013), în funcţie de primul termen intervenit
Notă: Principiul ilustrat mai sus se aplică şi în cazul avansurilor facturate şi încasate ulterior.
În situaţia încasărilor parţiale, se va determina proporţional suma din încasare care reprezintă TVA-ul ce trebuie colectat.
Exemplu: Valoare factură cu TVA 24%: 1.240 lei
Încasare parţială : 500 lei => TVA colectată de plată la Bugetul de stat de 500×24/124 = 97 lei
Societăţile care NU vor aplica sistemul vor colecta întreaga suma a TVA la data emiterii facturii (ca şi până la 31-12-2012).
3. Dreptul de deducere a TVA-ului aferent achiziţiilor
Societăţile (indiferent daca aplică sau nu sistemul TVA la încasare) vor deduce TVA aferent achiziţiilor efectuate NUMAI la momentul plaţii facturilor primite de la furnizori/prestatori, cu excepţia situaţiei în care nici beneficiarul şi nici furnizorul NU aplică sistemul TVA la încasare (în această situaţie, beneficiarul poate deduce TVA la data facturii).
ATENŢIE: La deducere NU se mai aplică principiul celor 90 de zile (cu alte cuvinte, daca beneficiarul nu achită factura în 90 de zile, nu-şi deduce TVA-ul aferent, în timp ce furnizorul este obligat să colecteze taxa de pe factura emisă)
4. Despre emiterea facturilor de către societăţile care vor aplica sistemul TVA-ului la încasare
În ceea ce priveşte emiterea facturilor de către persoanele care vor aplica de la 01-01-2013 sistemul TVA-ului la încasare, acestea vor trebui să treacă pe factură menţiunea “TVA la încasare”.
O particularitate apare în situaţia în care, anterior emiterii facturii, se încasează parţial sau integral contravaloarea acesteia cu numerar. În această situaţie, furnizorul va exclude de la aplicarea sistemului partea din factură încasată cu numerar, ANTERIOR emiterii facturii.
Societăţile care aplică sistemul TVA-ului la încasare au obligaţia de a trecea menţiunea privitoare la aplicarea sistemului pe facturile emise, precum şi operaţiunile de pe factură pentru care aplică sistemul (în situaţia în care pe aceeaşi facturi sunt trecute şi operaţiuni pentru care nu aplică sistemul).
găsiţi Registrul agenţilor economici care au obligaţia aplicării sistemului TVA-ului la încasare.